Ocena ogroženosti: od 17. do 20. januarja

 ocena ogroženosti zasedajo

Peter Macdiarmid / Getty Images

Occupy Wall Street brez denarja


Med svojimi največjimi dnevi v parku Zuccotti oktobra 2011 je imela Occupy Wall Street precejšnjo vojno skrinjico z okoli 700.000 $ donacij. Poročila zdaj ocenjujejo, da je skupna vrednost sredstev gibanja med 170.000 in 300.000 $, januarja pa so prejeli manj kot 30.000 $ donacij. V prvi polovici oktobra smo od podpornikov prejeli okoli 330.000 $. Kot odgovor na zmanjšan denarni tok je skupina uvedla začasno zamrznitev porabe. [ New York Magazine ]